Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Matemàtiques 1. Projecte Fèrtil

El nou material de Matemàtiques treballa exhaustivament totes les competències específiques que proposa el currículum. Els conceptes es fan servir a partir de situacions pròximes a l’alumnat i s’introdueixen progressivament les estratègies de càlcul mental.

Per a fer-ho possible, es parteix d’una làmina en el 1r cicle i d’una lectura en el 2n i el 3r cicle, que connecten amb els interessos de l’alumnat i proposen una sèrie de reptes que cal resoldre aplicant la lògica matemàtica.

 

ESTRUCTURA DEL LLIBRE:

• Cada llibre conté 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.
• La resolució de problemes té un paper destacat en els nostres llibres, ja que és una activitat present en la vida diària i a través de la qual es posen en acció altres eixos de la competència matemàtica com el raonament i el pensament computacional, la representació d’objectes matemàtics, el maneig de dades i la comunicació emprant llenguatge matemàtic.
• Amb exercicis i activitats que fan pensar i que ajuden a contextualitzar els coneixements: completar la informació, distingir les fonts d’informació fiables de les no fiables, confirmar o desmentir hipòtesis, defendre opinions, resoldre problemes...
• Tractament integrat de llengua i contingut (TILC), que permet introduir temes de l’àrea de Matemàtiques i valors transversals a partir de les lectures i de les activitats (interdisciplinarietat).
• Foment de la lectura, per mitjà de textos vinculats amb els interessos de l’alumnat i que serveixen per a presentar la utilitat dels coneixements matemàtics.


ODS AGENDA 2030
STEM + TIC
MODEL COMPETENCIAL

 


ESTRUCTURA DE LA UNITAT:

• Cada seqüència didàctica parteix d’una làmina o d’una lectura a partir de les quals es fan aflorar els coneixements previs de l’alumnat al mateix temps que es treballa la comprensió lectora. A més a més, les il·lustracions i els textos permeten introduir a l’aula els temes transversals del currículum.
• A continuació, es desenvolupen els diferents blocs de sabers bàsics que tracten en major o menor grau els sentits numèric, de mesura, espacial, algebraic, estocàstic i socioemocional, organitzats d’una manera molt clara i visual i connectats amb el centre d’interés de la seqüència.
• En les seqüències didàctiques es destaca la resolució de problemes, que constitueix un dels eixos fonamentals de l’ensenyament de les matemàtiques, ja que són un focus d’aprenentatge i també una metodologia per a promoure l’aprenentatge.
• La seqüència acaba sempre amb una proposta d’activitats de consolidació i amb una secció d’autoavaluació amb rúbriques.

 

Més informació:
https://llengua.bromera.com

Productes associats

Núm. col·lecció: 100
ISBN: 9788413583013
Format: 22 x 29 cm
Enquadernació: Rústica
Coberta: Carles Barrios

Enviament gratuït a tota la península.
Temps estimat de lliurament: dos dies laborables.

Consulta ací la política de compra