Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Matemàtiques 1. Projecte Fèrtil (llic. digital)

Llicència digital

Llicència digital disponible durant 24 mesos a partir de la seua activació.

El nou material de Matemàtiques treballa exhaustivament totes les competències específiques que proposa el currículum. Els conceptes es fan servir a partir de situacions pròximes a l’alumnat i s’introdueixen progressivament les estratègies de càlcul mental.

Per a fer-ho possible, es parteix d’una làmina en el 1r cicle i d’una lectura en el 2n i el 3r cicle, que connecten amb els interessos de l’alumnat i proposen una sèrie de reptes que cal resoldre aplicant la lògica matemàtica.

 

ESTRUCTURA DEL LLIBRE:

• Cada llibre conté 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.
• La resolució de problemes té un paper destacat en els nostres llibres, ja que és una activitat present en la vida diària i a través de la qual es posen en acció altres eixos de la competència matemàtica com el raonament i el pensament computacional, la representació d’objectes matemàtics, el maneig de dades i la comunicació emprant llenguatge matemàtic.
• Amb exercicis i activitats que fan pensar i que ajuden a contextualitzar els coneixements: completar la informació, distingir les fonts d’informació fiables de les no fiables, confirmar o desmentir hipòtesis, defendre opinions, resoldre problemes...
• Tractament integrat de llengua i contingut (TILC), que permet introduir temes de l’àrea de Matemàtiques i valors transversals a partir de les lectures i de les activitats (interdisciplinarietat).
• Foment de la lectura, per mitjà de textos vinculats amb els interessos de l’alumnat i que serveixen per a presentar la utilitat dels coneixements matemàtics.


ODS AGENDA 2030
STEM + TIC
MODEL COMPETENCIAL

 


ESTRUCTURA DE LA UNITAT:

• Cada seqüència didàctica parteix d’una làmina o d’una lectura a partir de les quals es fan aflorar els coneixements previs de l’alumnat al mateix temps que es treballa la comprensió lectora. A més a més, les il·lustracions i els textos permeten introduir a l’aula els temes transversals del currículum.
• A continuació, es desenvolupen els diferents blocs de sabers bàsics que tracten en major o menor grau els sentits numèric, de mesura, espacial, algebraic, estocàstic i socioemocional, organitzats d’una manera molt clara i visual i connectats amb el centre d’interés de la seqüència.
• En les seqüències didàctiques es destaca la resolució de problemes, que constitueix un dels eixos fonamentals de l’ensenyament de les matemàtiques, ja que són un focus d’aprenentatge i també una metodologia per a promoure l’aprenentatge.
• La seqüència acaba sempre amb una proposta d’activitats de consolidació i amb una secció d’autoavaluació amb rúbriques.

 

Més informació:
https://llengua.bromera.com

Productes associats

Núm. col·lecció: 94
ISBN: 9788413583020
Coberta: Carles Barrios

Llicència digital per a 14 mesos allotjada a la plataforma BlinkLearning. Conté el llibre, activitats interactives i altres recursos.

Consulta ací la política de compra