Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premis literaris Ciutat d'Alzira

premiPLCA.gif09-09-2019

XXXI PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D'ALZIRA
Dotació: 16.000 €

XXV PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI GENERAL
Dotació: 12.000 € 

XXIV PREMI FUNDACIÓ BANCAIXA DE NARRATIVA JUVENIL
Dotació: 16.000 €

XXIV PREMI DE NARRATIVA INFANTIL VICENT SILVESTRE
Dotació: 3.000 €

XXI PREMI D'ASSAIG MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Dotació: 8.000 €

XIV PREMI DE POESIA IBN JAFADJA

Dotació: 5.000 €

XIV PREMI DE TEATRE CIUTAT D'ALZIRA PALANCA I ROCA

Dotació: 6.000 €

IV PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D'ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

Dotació: 6.000 €

Descarrega-les en pdf

 

DISPOSICIONS GENERALS

1. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2. No es podran presentar menors d’edat.

3. Les obres han de lliurar-se sota pseudònim. A més de les dades especificades en les disposicions particulars, cal adjuntar, segons la Llei de Protecció de Dades, el consentiment signat per a la gestió d’aquestes (model disponible a www.bromera.com/dades).

4. El termini de presentació d’originals finalitza el 9 de setembre de 2019. Una vegada tancat l’esmentat període de lliurament d’originals, es publicaran les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades en la web de l’Ajuntament d’Alzira i en la d’Edicions Bromera. Hi estaran disponibles durant 10 dies per a notificar possibles reclamacions, que es formularan en el mateix lloc de presentació de les obres. En transcórrer el termini de reclamacions esmentat, i en quedar resoltes, es publicaran les llistes definitives.

5. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. No obstant això, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas, però si es declara desert, l’import es podrà acumular a la convocatòria següent.

6. Si una de les obres presentades a qualsevol de les modalitats es retira abans de la deliberació del jurat, l’autor/a ho ha de notificar per escrit (a l’adreça electrònica serval@alzira.es) i adjuntar una fotocòpia del seu DNI.

7. Amb independència de la data de l’anunci públic dels noms de les persones guanyadores –que s’especifica en les bases concretes de cada modalitat–, els guardons de les huit modalitats es lliuraran la nit del 8 de novembre de 2019, en el transcurs d’un sopar literari en el qual els guanyadors i les guanyadores, a més del premi, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

8. El guanyador o guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del compromís esmentat.

9. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

10. L’import dels premis estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran les retencions legalment establertes. Aquest import serà, en part, un acompte dels drets d’autoria, segons un contracte que signarà Edicions Bromera amb els guardonats i les guardonades.

 DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PREMIS D’ASSAIG, POESIA I TEATRE

1. Les obres que opten als premis de les modalitats d’assaig, poesia i teatre s’hauran de trametre a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, sítia al carrer de Sant Roc, núm. 6 o al carrer Rambla, s/n, 46600, Alzira (telèfon 962 459 250, extensions 317 i 318). Així mateix, es podran presentar les obres en qualsevol registre oficial dels previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2. Els originals s’hauran de presentar en paper, mecanografiats, enquadernats i perfectament llegibles. Caldrà aportar cinc còpies de l’obra, en la coberta de les quals figurarà el títol i el premi a què es presenta. Les obres han de lliurar-se amb un sobre tancat que contindrà el títol de l’obra en l’exterior i, en l’interior, l’adreça postal, l’adreça electrònica, el telèfon i una fotocòpia del document nacional d’identitat de l’autor/a.

3. Els originals no guardonats que s’hagen presentat en format imprés es podran recollir entre l’1 i el 30 de desembre de 2019 al Serval de l’Ajuntament d’Alzira. Les despeses de missatgeria que poguera originar la devolució de les obres aniran a càrrec de l’autor/a que ho sol·licite. Així mateix, l’organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n’extravie alguna còpia. En transcórrer el termini establert per a recollir els originals no guardonats, es destruiran les obres no reclamades.

DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PREMIS DE NOVEL·LA, JUVENIL, INFANTIL I ÀLBUM IL·LUSTRAT

1. Les obres que opten als premis de novel·la, juvenil, infantil i àlbum il·lustrat s’han de presentar únicament en format electrònic. Hauran d’enviar-se per correu electrònic a premisliteraris.novel-la@alzira.es, premisliteraris.juvenil@alzira.es, premisliteraris.infantil@alzira.es i premisliteraris.album@alzira.es, respectivament, i indicar en l’assumpte el títol de l’obra.

2. Aquests correus electrònics són exclusius per a la recepció de les obres que opten als premis juntament amb la documentació adient. Per a qualsevol consulta cal escriure a: serval@alzira.es.

3. Les obres s’han de presentar per correu electrònic dins del termini reglamentari, en format PDF, i el document ha de dur el nom del títol de l’obra, la tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai i, en la portada, cal especificar la llegenda «Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2019», «Opta al Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil 2019», «Opta al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2019» o «Opta al Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat 2019», segons cada cas. En el cos del correu hi haurà les dades de l’autor/a (adreça postal, adreça electrònica, telèfon i còpia digitalitzada del DNI). El funcionariat de l’Ajuntament preservarà la identitat dels autors i les autores, que només serà desvelada al jurat després de l’elecció de l’obra guanyadora.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

XXXI PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D'ALZIRA
 

1. Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, amb una extensió compresa entre els 150.000 i els 450.000 caràcters, espais inclosos. Les obres s’han de presentar exclusivament per correu
electrònic segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases.

2. L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Carol Borràs, Núria Cadenes, Verònica Cantó, Margarida Castellano i Anna Moner.

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 8 de novembre de 2019.

5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

 

XXV PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI GENERAL
 

1. Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, castellà, anglés o francés, amb una extensió entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara, amb una extensió compresa entre els 250.000 i els 300.000 caràcters, espais inclosos. Els materials addicionals al text hauran de ser originals, lliures de drets o contenir el corresponent permís de reproducció.

2. Les obres es podran presentar en format electrònic mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València (http://webges.uv.es/uvEntreuWeb), o bé en paper al Registre General de la Universitat de València, av. Blasco Ibáñez, núm.
13, 46010, València. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2019», el nom de la persona autora, adreça postal, telèfon i adreça electrònica. Les obres poden presentar-se sota pseudònim adjuntant la plica corresponent.

3. Els originals no guardonats en format imprés es podran recollir a partir del 2 de desembre de 2019 a la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València (carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 3a planta, 46022, València).

4. L’import del premi és de 12.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autoria dels 2.000 primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen.

5. El jurat estarà format per David González Jara, Carolina Moreno, José F. Pertusa, Maria Dolores Real i Amparo Ricós.

6. Se seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica i se’n valorarà l’interés científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra.

7. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 8 de novembre de 2019.

8. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanara el jurat.

9. Les bases completes d’aquest premi s’han de consultar a la web www.valencia.edu/cdciencia.

 

XXIV PREMI FUNDACIÓ BANCAIXA DE NARRATIVA JUVENIL

1. Poden optar a aquest premi les novel·les o reculls de narracions en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, destinades a un públic lector entre 14 i 17 anys amb una extensió compresa entre els 160.000 i els 220.000 caràcters,
espais inclosos. Les obres s’han de presentar exclusivament per correu electrònic, segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases.

2. L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autoria dels primers 4.000 exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Vicent Dasí, Ramon Ferrer, Gonçal López-Pampló, Alícia Martí i Fina Masgrau.

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 31 d’octubre de 2019.

5. El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera en una de les col·leccions juvenils.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

XXIV PREMI DE NARRATIVA INFANTIL VICENT SILVESTRE

1. Poden optar a aquest premi les narracions escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, destinades a un públic lector entre 9 i 13 anys amb una extensió compresa entre els 65.000 i els 120.000 caràcters, espais inclosos. Les obres s’han de presentar exclusivament per correu electrònic, segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases.

2. L’import del premi convocat és de 3.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autoria dels primers 4.000 exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Bernat Bataller, Beatriu Cajal, Immaculada Cerdà, Joan Antoni Martín Piñol i la persona responsable de la Regidoria de Cultura, o persona en qui delegue.

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 31 d’octubre de 2019.

5. El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera en una de les col·leccions infantils.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

 

XXI PREMI D'ASSAIG MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
 

1. Aquest premi vol potenciar la creació i la difusió de la literatura d’idees. En aquest sentit, s’hi poden presentar assajos de temàtica lliure, oberts a qualsevol camp del pensament (literari, filosòfic, artístic, social, històric i polític), d’interés general i escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua. S’admeten també recopilacions d’articles assagístics que no hagen estat publicats prèviament en premsa, així com dietaris, reculls de textos breus o aforismes, sempre que formen part d’un llibre estructurat amb una certa lògica temàtica o formal.

2. Les obres han de tenir una extensió compresa entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2019».

3. L’import del premi convocat és de 8.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

4. El jurat estarà format per Anna Esteve, Antoni Ferrando, Leo Giménez, Gustau Muñoz i Lourdes Toledo.

5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 8 de novembre de 2019.

6. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Textures» d’Edicions Bromera.

7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

 

XIV PREMI DE POESIA IBN HAFAJA

 

1. Poden optar a aquest premi els poemaris o reculls de poesia escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb l’extensió habitual dels volums de poesia (entre 30 i 60 poemes). Els originals s’hauran de presentar
mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Poesia Ibn Hafaja 2019».

2. L’import del premi convocat és de 5.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Artur Ahuir, Vicent García Perales, Alba Fluixà, Àngels Gregori i Vicent Penya.

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 8 de novembre de 2019.

5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Poesia» d’Edicions Bromera.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

 

XIV PREMI DE TEATRE CIUTAT D’ALZIRA PALANCA I ROCA

 

1. Poden optar a aquest premi les obres de literatura dramàtica escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb una extensió màxima de 100 fulls DIN A4 mecanografiats a dos espais. Cal especificar en la portada la llegenda «Opta al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca 2019».

2. S’admetran adaptacions teatrals d’obres clàssiques o amb els drets d’autoria lliures i aquelles que, basades en obres literàries subjectes a drets d’autoria, adjunten el consentiment exprés del propietari o propietària dels drets de l’obra en què s’inspiren. Si es dona aquesta circumstància, caldrà que es faça constar en cada un dels originals presentats a concurs. En el cas de les adaptacions, el jurat valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de l’autor/a que presenta el text. En qualsevol cas, han de ser obres inèdites, que no hagen sigut publicades.

3. L’import del premi convocat és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 2.500 primers exemplars que es venguen.

4. El jurat estarà format per Salvador Bataller, Toni Cabré, Iolanda Muñoz, Josep Palomero i Jordi Verdú.

5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 25 d’octubre de 2019.

6. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Teatre» d’Edicions Bromera.

7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

 

IV PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D'ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

 

1. Poden optar a aquest premi aquelles obres infantils, presentades en qualsevol de les llengües oficials de la península Ibèrica, o en francés o en anglés, que desenvolupen un relat de forma gràfica, amb imatges i textos que es complementen harmònicament.

2. No s’admeten adaptacions d’obres sotmeses a propietat intel·lectual, ni premiades en altres concursos.

3. Les obres s’han de presentar exclusivament per correu electrònic, segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases, en format PDF a baixa resolució (màxim 8MB), a color.

4. El premi es concedirà a l’autor/a o autors/es del millor àlbum il·lustrat que s’hi presente.

5. Els treballs tindran l’extensió habitual d’un àlbum il·lustrat (12, 16 o 20 làmines a doble pàgina). Els textos no poden superar, en total, els 5.000 caràcters.

6. L’import del premi convocat per l’Ajuntament d’Alzira, sota el patrocini del Consorci Ribera i Valldigna, és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com un acompte del pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

7. El jurat estarà format per Anna Ballester, Maria Luisa Gimeno Olmos, Josep Gregori, Rosa Mengual i la persona responsable d’alcaldia, o persona en qui delegue.

8. La concessió del premi suposa que l’autor/a cedeix els drets d’explotació sobre l’obra, que el Grup Bromera publicarà almenys en dues versions: valenciana (Edicions Bromera) i castellana (Algar Editorial).

9. El veredicte es farà públic el 31 d’octubre de 2019.

10. L’import del premi es farà efectiu després que els/les autors/es aporten, en condicions de ser reproduïda, l’obra totalment finalitzada en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data del veredicte.

11. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

Pots descarregar les bases en pdf ací.

 
Alertes

Vull rebre informació sobre: