Indica el tipus d'adverbi segons la circumstància que expressen.