Troba sis paraules que s'escriuen amb ele geminada.