Relaciona les paraules de cada columna i forma oracions.