Classifica aquests possessius, que fan referència a un únic posseïdor, en la taula.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F
[[RCELL5]]