Completa amb el, la, els, les o l’.
mascota
empresari ha fet un bon estudi de situació del mercat.
ordinador del pare té teclat de color blanc.
grangera neteja cavalls de estable.
directora té claus de escola.
home arribà a aeroport molt cansat.
A hora de sopar, oncle Joan es menja el pa i ou.
amiga de mare treballa a hospital.
despatx de advocat és propietat de meua veïna.
alcaldessa de ciutat és mare del meu amic.
agricultors estan preocupats per collita d’enguany.
cireres s’han fet malbé perquè els tocava massa sol.
home del segon pis és germà de meua cunyada.