Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premis literaris Ciutat d'Alzira

XXXIV PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D'ALZIRA
Dotació: 16.000€


XXVIII PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI GENERAL
Dotació:  12.000€

PREMI EXTRAORDINARI DE NARRATIVA JUVENIL ALZIRA CAPITAL CULTURAL VALENCIANA 2022
Dotació: 15.000€

XXVII PREMI DE NARRATIVA INFANTIL VICENT SILVESTRE
Dotació: 3.000€

XXIV PREMI D'ASSAIG MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Dotació: 8.000€

XVII PREMI DE POESIA IBN JAFADJA
Dotació: 5.000€

XVII PREMI DE TEATRE CIUTAT D'ALZIRA PALANCA I ROCA
Dotació: 6.000€

VII PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D'ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA
Dotació: 6.000€

Descarrega-les en pdf

DISPOSICIONS GENERALS

1.
Les obres participants han de ser originals i inèdites.
2.
No s’hi podran presentar menors d’edat.
3. El termini de presentació d’originals finalitza el 24 de juliol de 2022 a les 23.59 hores. Una vegada tancat l’esmentat període de lliurament d’originals, les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades es publicaran en el web de l’Ajuntament d’Alzira i en el d’Edicions Bromera. Hi estaran disponibles durant 10 dies per a notificar possibles reclamacions, que s’hauran de formular en el mateix lloc de presentació de les obres. En transcórrer el termini de reclamacions esmentat, i en quedar resoltes, es publicaran les llistes definitives.
4.
El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtindre una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. No obstant això, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas, però si es declara desert, l’import es podrà acumular a la convocatòria següent.
5.
Si una de les obres presentades a qualsevol de les modalitats es retira abans de la deliberació del jurat, l’autor/a ho ha de notificar per escrit (al correu electrònic: serval@alzira.es) i adjuntar una fotocòpia del seu DNI.
6.
Amb independència de la data de l’anunci públic dels noms de les persones guanyadores –que s’especifica en les bases concretes de cada modalitat–, els guardons de les huit modalitats es lliuraran la nit de l’11 de novembre de 2022. Els guanyadors i les guanyadores, a més del premi, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
7.
La persona guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del compromís esmentat.
8.
La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.
9.
L’import dels premis estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran les retencions establides legalment. Aquest import serà, en part, un acompte dels drets d’autoria, segons un contracte que signarà Edicions Bromera amb les persones guardonades.


DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PREMIS DE NOVEL·LA, NARRATIVA INFANTIL, NARRATIVA JUVENIL, ASSAIG, POESIA, TEATRE i ÀLBUM IL·LUSTRAT

Les obres s’han de presentar en format PDF a través de la pàgina web www.mundoarti.com. Les obres han d’incloure el nom del títol de l’obra i han de ser presentades amb la tipografia Times New Roman 12, interlineat senzill i 3 cm de marge per cada costat.
En la portada, cal especificar la llegenda, en cada cas:
«Opta al Pr emi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2022»
«Opta al Pr emi Extraordinari de Narrativa Juvenil Alzira Capital Cultural Valenciana 2022»
«Opta al Pr emi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2022»
«Opta al Pr emi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2022»
«Opta al Pr emi de Poesia Ibn Hafaja 2022»
«Opta al Pr emi de Teatre Palanca i Roca 2022»
«Opta al Pr emi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat 2022»

El nom de l’autor/a no ha d’aparéixer en el document; si no, l’obra serà descartada.
En el formulari en línia es completaran les dades de l’autor/a (adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon, etc.) i caldrà adjuntar-hi una còpia digitalitzada del DNI i el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible en www.bromera.com/dades).


DISPOSICIONS PARTICULARS DEL PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI GENERAL

1.
Aquesta categoria es regeix per la convocatòria que publica el Servei de Publicacions de la Universitat de València i el termini de presentació dels originals no començarà fins que així ho especifiquen en la seua pàgina web.

2.
Les bases completes d’aquest premi s’han de consultar en el web www.valencia.edu/cdciencia i es faran públiques pròximament.


DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES


XXXIV PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D’ALZIRA

1.
Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua. Els originals han de tindre una extensió mínima de 80 pàgines i una extensió màxima de 250.
2.
L’import del premi convocat és de 16.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.
3.
El jurat estarà format per Carol Borràs, Carme Manuel, Núria Cadenes, Pilar Argudo i Marià Veloy.
4.
El títol de l’obra guanyadora es farà públic l’11 de novembre de 2022.
5.
El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.
6.
La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.


XVIII PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI GENERAL

1. 
Aquesta categoria es regeix per la convocatòria que publica el Servei de Publicacions de la Universitat de València i el termini de presentació dels originals no començarà fins que així ho especifiquen en la seua pàgina web.
2. 
Les bases completes d’aquest premi s’han de consultar en el web www.valencia.edu/cdciencia i es faran públiques pròximament.
3. L’import del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General és de 12.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 2.000 primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen.

PREMI EXTRAORDINARI DE NARRATIVA JUVENIL ALZIRA CAPITAL CULTURAL VALENCIANA 2022

1.
Poden optar a aquest premi les novel·les o reculls de narracions en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, destinades a un públic lector entre 14 i 17 anys. Els originals han de tindre una extensió mínima de 80 pàgines i una extensió màxima de 120.
2.
L’import del premi convocat és de 15.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels primers 4.000 exemplars que es venguen.
3.
El jurat estarà format per Josep Navarro i Santaeulàlia, Vicenta Tasa, Gonçal López-Pampló, Alícia Martí i Fina Masgrau.
4.
El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 4 de novembre de 2022.
5.
El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera en una de les col·leccions juvenils.
6.
La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.


XXVII PREMI DE NARRATIVA INFANTIL VICENT SILVESTRE

1.
Poden optar a aquest premi les narracions escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, destinades a un públic lector entre 9 i 13 anys. Els originals han de tindre una extensió mínima de 35 pàgines i una extensió màxima de 70.
2.
L’import del premi convocat és de 3.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels primers 4.000 exemplars que es venguen.
3.
El jurat estarà format per Bernat Bataller, Beatriu Cajal, Immaculada Cerdà, Maria Josepa Payà i la persona responsable de la Regidoria de Cultura (o persona en qui delegue).
4.
El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 4 de novembre de 2022.
5.
El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera en una de les col·leccions infantils.
6.
La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.


XXIV PREMI D’ASSAIG MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

1.
Aquest premi vol potenciar la creació i la difusió de la literatura d’idees. En aquest sentit, s’hi poden presentar assajos de temàtica lliure, oberts a qualsevol camp del pensament (literari, filosòfic, artístic, social, històric i polític), d’interés general i escrits en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua. Els originals han de tindre una extensió mínima de 100 pàgines i una extensió màxima de 250.
2.
L’import del premi convocat és de 8.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.
3.
El jurat estarà format per Margarida Castellano, Maria Josep Marín, Leo Giménez, Gustau Muñoz i Vicent Pardo.
4.
El títol de l’obra guanyadora es farà públic l’11 de novembre de 2022.
5.
El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Textures» d’Edicions Bromera.
6.
La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.


XVII PREMI DE POESIA IBN HAFAJA

1.
Poden optar a aquest premi els poemaris o reculls de poesia escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb l’extensió habitual dels volums de poesia (entre 30 i 60 poemes).
2.
L’import del premi convocat és de 5.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.
3.
El jurat estarà format per Maria Àngels Francés, Vicent Garcia Perales, Pasqual Mas, Àngels Gregori i Vicent Penya.
4.
El títol de l’obra guanyadora es farà públic l’11 de novembre de 2022.
5.
El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Poesia» d’Edicions Bromera.
6.
La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.


XVII PREMI DE TEATRE PALANCA I ROCA

1.
Poden optar a aquest premi les obres de literatura dramàtica escrites en valencià o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua. Els originals han de tindre una extensió mínima de 30 pàgines i una extensió màxima de 80.
2.
S’admetran adaptacions teatrals d’obres clàssiques o amb els drets d’autoria lliures i aquelles que, basades en obres literàries subjectes a drets d’autoria, adjunten el consentiment exprés del propietari o propietària dels drets de l’obra en què s’inspiren. Si es dona aquesta circumstància, caldrà que es faça constar en l’original presentat a concurs. En el cas de les adaptacions, el jurat valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de l’autor/a que presenta el text. En qualsevol cas, han de ser obres inèdites, que no hagen sigut publicades ni representades en el circuit comercial abans de la data de deliberació del jurat d’aquesta modalitat.
3.
L’import del premi convocat és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 2.500 primers exemplars que es venguen.
4.
El jurat estarà format per Salvador Bataller, Marta Moreno, Iolanda Muñoz, Rosa Agost i Jordi Verdú.
5.
El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 28 d’octubre de 2022.
6.
El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Teatre» d’Edicions Bromera.
7.
La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.


VII PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

1.
Poden optar a aquest premi aquelles obres infantils, presentades en qualsevol de les llengües oficials de la península Ibèrica, o en francés o en anglés, que desenvolupen un relat de forma gràfica, amb imatges i textos que es complementen harmònicament.
2.
Les obres hauran de ser originals i inèdites. No s’admeten adaptacions d’obres sotmeses a propietat intel·lectual, ni premiades en altres concursos.
3.
Les obres s’han de presentar segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases, en format PDF a baixa resolució (màxim 5 MB), a color.
4.
El premi es concedirà a l’autor/a o autors/es del millor àlbum il·lustrat que s’hi presente.
5.
Els treballs tindran l’extensió habitual d’un àlbum il·lustrat (12, 16 o 20 làmines a doble pàgina). Els textos no poden superar, en total, els 5.000 caràcters amb espais inclosos.
6.
L’import del premi convocat és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com un acompte del pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.
7.
El jurat estarà format per Anna Ballester, Cristina Oleby, Pablo Pino, Josep Gregori, Rosa Mengual i la persona responsable d’alcaldia, o persona en qui delegue.
8.
L’obra haurà d’estar lliure de drets. La concessió del premi suposa que l’autor/a cedeix els drets d’explotació sobre l’obra en exclusiva, que el Grup Bromera publicarà almenys en dues versions: valenciana (Edicions Bromera) i castellana (Algar Editorial).
9.
El veredicte es farà públic el 4 de novembre de 2022.
10.
L’import del premi es farà efectiu després que els/les autors/es aporten, en condicions de ser reproduïda, l’obra totalment finalitzada en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data del veredicte.  

Descarrega les bases en PDF ací.