Bromera utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premis literaris Ciutat d'Alzira

DISPOSICIONS GENERALS

1. Les obres participants han de ser originals, inèdites, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen.
2. No s’hi podran presentar menors d’edat.
3. El termini de presentació d’originals finalitza el 26 de juliol de 2024 a les 23.59 hores, excepte el Premi de Divulgació Científica, que finalitzarà el 15 de setembre de 2024. Una vegada tancat l’esmentat període de lliurament d’originals, les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades es publicaran en el web de l’Ajuntament d’Alzira i en el d’Edicions Bromera. Hi estaran disponibles durant 10 dies per a notificar possibles reclamacions, que s’hauran de formular en el mateix lloc de presentació de les obres. En transcórrer el termini de reclamacions esmentat, i en quedar resoltes, es publicaran les llistes definitives.
4. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtindre una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. No obstant això, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas, però si es declara desert, l’import es podrà acumular a la convocatòria següent.
5. Si una de les obres presentades a qualsevol de les modalitats es retira abans de la deliberació del jurat, l’autor/a ho ha de notificar per escrit (al correu electrònic: serval@alzira.es) i adjuntar una fotocòpia del seu DNI.
6. El veredicte de totes les modalitats dels premis es farà públic la nit del 8 de novembre de 2024. Els guanyadors i les guanyadores, a més del premi, rebran el trofeu dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
7. La persona guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del compromís esmentat.
8. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.
9. L’import dels premis estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran les retencions establides legalment. Aquest import serà, en part, un acompte dels drets d’autoria, segons un contracte que signarà Edicions Bromera amb les persones guardonades

DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PREMIS DE NOVEL·LA, NARRATIVA INFANTIL, NARRATIVA JUVENIL, ASSAIG, POESIA, TEATRE i ÀLBUM IL·LUSTRAT

1. Les obres s’han de presentar en format PDF a través de la pàgina web www.mundoarti.com.

2. Els treballs presentats han d’incloure el nom del títol de l’obra i, excepte els que opten al Premi Enric Solbes, s’han de presentar preferiblement amb la tipografia Arial, cos 14, interliniat 1,5.

3. En la portada, cal especificar en cada cas:

«Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2024»
«Opta al Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel 2024»
«Opta al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2024»
«Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2024»
«Opta al Premi de Poesia Ibn Hafaja 2024»
«Opta al Premi de Teatre Palanca i Roca 2024»
«Opta al Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat 2024»


El nom de l’autor/a no ha d’aparéixer en el document; si no, l’obra serà descartada. En el formulari en línia es completaran les dades de l’autor/a (adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon, etc.) i caldrà adjuntar-hi en PDF una còpia digitalitzada del DNI i el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible en www.bromera.com/dades).


DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

36é PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D’ALZIRA


1. Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 80 i 250 pàgines.

2. L’import del premi convocat, patrocinat per l’Ajuntament d’Alzira, és de 16.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Marc Senabre, Núria Cadenes, Artur Ahuir, Isabel Marcillas i Víctor Labrado.

4. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.

5. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

30é PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI GENERAL

1. Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, castellà, anglés o francés, amb una extensió compresa entre els 250.000 i els 300.000 caràcters, espais inclosos. Els materials addicionals al text hauran de ser originals, lliures de drets o contindre el permís de reproducció corresponent.

2. L’import del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General patrocinat per la Universitat de València és de 12.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 2.000 primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen.

3. El jurat estarà format per Rosa Mª Donat, Carolina Moreno, Francesc Lloret, Juli Peretó i Mònica Bolufer.

4. Se seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica i se’n valorarà l’interés científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la creativitat i el llenguatge emprat en l’obra.

5. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanara el jurat.


2N PREMI CARME MIQUEL DE NARRATIVA JUVENIL

1. Poden optar a aquest premi les novel·les o reculls de narracions originalment escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, destinats a un públic lector entre 14 i 17 anys.

2. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 80 i 120 pàgines.

3. L’import del premi, promogut per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, és de 16.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels primers 4.000 exemplars que es venguen.

4. El jurat estarà format per Andrés Gomis, Mayte Fernández, Vicenta Tasa, Jordi Martín i Jesús Moyà.

5. El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera en una de les col·leccions juvenils.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

29é PREMI DE NARRATIVA INFANTIL VICENT SILVESTRE

1. Poden optar a aquest premi les narracions escrites en valencià, o en qualsevol altra varietat de la llengua, destinades a un públic lector entre 9 i 13 anys. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 40 i 80 pàgines.

2. L’import del premi, patrocinat per Edicions Bromera, és de 3.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels primers 4.000 exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Israel Pérez, Beatriu Cajal, Maria Josep Marín, Paula Soriano i Mariano Casas.

4. El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera en una de les col·leccions infantils.

5. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

26é PREMI D’ASSAIG MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

1. Aquest premi vol potenciar la creació i la difusió de la literatura d’idees. En aquest sentit, s’hi poden presentar assajos de temàtica lliure, oberts a qualsevol camp del pensament (literari, filosòfic, artístic, social, històric i polític), d’interés general i escrits en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua.

2. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 80 i 250 pàgines.

3. L’import del premi, patrocinat per la Mancomunitat de la Ribera Alta, és de 8.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

4. El jurat estarà format per Virtudes Piera, Leo Giménez, Sandra Montserat, Gustau Muñoz i Maria Josepa Payà.

5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Textures» d’Edicions Bromera.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

19é PREMI DE POESIA IBN HAFAJA

1. Poden optar a aquest premi els poemaris o reculls de poesia escrits originalment en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb l’extensió habitual dels volums de poesia (entre 30 i 60 poemes).

2. L’import del premi, patrocinat per la UNED, és de 5.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Vicent Penya, Immaculada Cerdà, Vicent Garcia Perales, Àngels Gregori i Marià Veloy.

4. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Poesia» d’Edicions Bromera.

5. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

19é PREMI DE TEATRE PALANCA I ROCA

1. Poden optar a aquest premi les obres de literatura dramàtica escrites originalment en valencià o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua.

2. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 30 i 80 pàgines.

3. S’admetran adaptacions teatrals d’obres clàssiques o amb els drets d’autoria lliures i aquelles que, basades en obres literàries subjectes a drets d’autoria, adjunten el consentiment exprés del propietari o propietària dels drets de l’obra en què s’inspiren. Si es dona aquesta circumstància, caldrà que es faça constar en l’original presentat a concurs. En el cas de les adaptacions, el jurat valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de l’autor/a que presenta el text. En qualsevol cas, han de ser obres inèdites, que no hagen sigut publicades ni representades en el circuit comercial abans de la data de deliberació del jurat d’aquesta modalitat.

4. L’import del premi, patrocinat per Aigües de València, és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 2.500 primers exemplars que es venguen.

5. El jurat estarà format per Salvador Bataller, Marta Moreno, Josep Palomero, Jordi Verdú i Albert Martínez.

6. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Teatre» d’Edicions Bromera.

7. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

9é PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

1. Poden optar a aquest premi aquelles obres infantils, presentades en qualsevol de les llengües oficials de la península Ibèrica, o en francés o en anglés, que desenvolupen un relat de forma gràfica, amb imatges i textos que es complementen harmònicament.

2. Si es presenta una obra en coautoria, en el formulari en línia es completaran les dades d’un dels autors juntament amb el PDF d’una còpia digitalitzada del DNI. En canvi, haurà de constar el nom complet de tots els autors en el consentiment signat per a la gestió de les dades personals (model disponible en www. bromera.com/dades).

3. Les obres hauran de ser originals i inèdites. No s’admeten adaptacions d’obres sotmeses a propietat intel·lectual ni premiades en altres concursos.

4. Les obres s’han de presentar segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases, en format PDF a baixa resolució (màxim 5 MB) i a color.

5. El premi es concedirà a l’autor/a o autors/es del millor àlbum il·lustrat que s’hi presente.

6. Els treballs tindran l’extensió habitual d’un àlbum il·lustrat (12, 16 o 20 làmines a doble pàgina). Els textos no poden superar, en total, els 5.000 caràcters amb espais inclosos.

7. L’import del premi, patrocinat pel Consorci Ribera i Valldigna, és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com un acompte del pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

8. El jurat estarà format per Alfons Domínguez, Eva Andújar, Josep Gregori, Carol Borràs i Paco Cholbi.  

9. L’obra haurà d’estar lliure de drets. La concessió del premi suposa que l’autor/a cedeix els drets d’explotació sobre l’obra en exclusiva, que el Grup Bromera publicarà almenys en dues versions: valenciana (Edicions Bromera) i castellana (Algar Editorial). 10. L’import del premi es farà efectiu després que els/les autors/es aporten, en condicions de ser reproduïda, l’obra totalment finalitzada en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data del veredicte.