Agrupa amb els augmentatius i els diminutius.
corona
lupa
cullera
núvol
taula
cadira