Tria les paraules que donen sentit a les oracions.