Troba 6 noms d’animals que s’escriuen amb ny, ll o l·l.