Troba en la sopa de lletres 5 paraules amb r o rr.
mascota