Agrupa les paraules de la mateixa família.
fruita
café
jardí
farmàcia
escriptor