Relaciona el singular amb el plural d’estes paraules.
mascota