Agrupa les paraules de la mateixa família.
pastís
llibre
peix
sabata
carn