Llig i indica el nombre de paraules que té cada oració.