Completa estes paraules segons si s’escriuen amb z o s.