Marca segons si estes oracions són veritat (V) o mentida (M).