Troba 4 paraules en esta sopa de lletres. Poden portar tg, rr, h o tj.
mascota