Troba en la sopa de lletres 5 paraules que s’escriuen amb x.
mascota