Troba en la sopa de lletres 5 paraules amb g.
mascota