Relaciona les paraules que signifiquen el mateix.
mascota