Classifica les paraules segons que s’escriguen amb ig o amb tx.
Porten tx
Porten ig