Indica si aquestes afirmacions sobre la novel·la són vertaderes (V) o falses (F).