Relaciona les expressions amb el significat que pertoque.